Design with pleasure

PLEASURE LTD АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ Пловдив е фирма основана и работеща от 1993г.

 

Архитекти Пловдив – Плежъ ЕООД

Създаваме разнообразни инвестиционни проекти за нашите многобройни и разностранни клиенти. Предлагаме пълен и завършен цикъл на инвестиционния процес. Работим успешно с лицензирани консултантски и строителни фирми.Подготвяме проекти и бизнес планове за кандидатстване за средства по европейските програми.

Разработваме подробни устройствени планове. Успешно извършваме необходимите процедури по промяна предназначение на земеделски земи.Създаваните сгради отговарят на специфичните и нормативни изисквания. Автовишка Пловдив. Индивидиалния проект и използваните материали са променливи идейно ориентирани оригинални творби. Стремим се да формираме всеки проект с визията за неговото предназначение и духовни цели. Архитектурните проекти се изготвят с отдаденост, преследвайки реализацията на идеите, с обстойни проучвания, подхранвани от творческо въображение и изпълнени в дух на партньорство с нашите клиенти и целия проектантски екип. Разгледайте различни предложения интериорни врати стара загора. Ние сме архитектите за вашия проект за Пловдив и региона, не търсете повече архитект в Пловдив.